Talent

kategória pre: vekovú skupinu 15-18 r.

Dobehni a VYHRAJ!

Víťaz (1.miesto) dievčenskej a chlapčenskej kategórie získa materiálnu podporu v hodnote 300 Eur na ďalší športový rozvoj.

Bežci, ktorí sa umiestnia na 2. a 3. mieste získajú hodnotné balíčky od sponzorov podujatia.

  • Pre viac informácií si prečítajte Propozície a pravidlá.
  • Kategória rozdelená pre dievčatá a chlapcov zvlásť
  • Trať 6+ km, cca. 20. prekážok, s penalizáciou pri nezdolaných prekážkach.