• sk

Versenyterv és a versenyfutás szabályai

Regisztráció

 • Regisztrálni az online űrlap kitöltésével lehet (átutalással történő fizetéssel) vagy személyesen a helyszínen (készpénzes fizetéssel), amennyiben lesz még szabad hely.
 • A jelentkezési és regisztrációs űrlap kitöltésével, valamint elküldésével a résztvevő elfogadja a verseny feltételeit és az irányelvekben megfogalmazott feltételeket is.
 • A résztvevők a regisztrációban szereplő adatok kitöltésével kijelentik, hogy saját felelősségre vesznek részt a versenyen, valamint egészségi állapotuk megfelel a versenyen való részvétel feltételeinek.
 • A regisztrációban szereplő adatok kitöltésével a versenyző beleegyezik személyes adatainak a feldolgozásába és a szervezők adatbázisába történő felvételébe.
 • A regisztrációval a résztvevő elfogadja, hogy a RACE eseményhez kapcsolódó információkat a megadott e-mail címre kapja meg.
 • A regisztráció csak a nevezési díj befizetése után érvényes.
 • A nevezési díj magába foglalja az elektronikus időmérést, frissítőt, érmét, finish csomagot, egészségügyi felügyeletet, kísérő programokat és promo akciókat.
 • A nevezési díj végleges és nem téríthető vissza.
 • A nevezési díj nem téríthető vissza, csak abban az esetben, ha az esemény lemondásra kerül.
 • A regisztráció átruházható más személyre, amennyiben elfogadja a versenytervet és a verseny szabályait.

Felkészülés

 • Megfelelő futóruha és lábbeli beszerzését ajánljuk. Vékony kesztyű is hasznos lehet az egyes akadályok leküzdésénél.

Egészségi állapot, egyéni felelősség a kialakult esetleges egészségügyi és anyagi károkért

Minden résztvevő felelős a saját egészségbiztosításáért, egészségügyi költségeiért és az egyéb kiegészítő biztosításáért. A szervező nem vállal felelősséget az egészségügyi vagy anyagi kár miatt, ami a versenyzők utazásával, tartózkodásával és a versenyen való részvétellel kapcsolatos. A résztvevő felelőssége, hogy a verseny megkezdése előtt megfelelő orvosi vizsgálaton menjen keresztül, és információt szerezzen egészségi állapotáról a THE RACE rendezvényen való részvételi döntéssel kapcsolatban. Minden résztvevő saját felelősségére indul a versenyen.

Bemutatkozás a versenyen

 • A verseny előtt a versenyzőnek igazolnia kell magát belépő jegyével, amelyet a regisztráció után kapott meg.
 • Minden versenyző köteles a rajt előtt aláírni a felelősségvállalási nyilatkozatot.

Minden versenyző a rajt előtt kap egy rajtszámot, amelyet köteles jól látható helyen viselnie, valamint egy chipet időmérés céljából, amelyet köteles a bokájához rőgzítenie. A versenyző köteles a rajtszámot és időmérő chippet a verseny teljes ideje alatt a megadott előírások szerint viselni.

A 18 évnél fiatalabb résztvevők kötelesek szülő vagy törvényes gyám írásbeli hozzájárulását átadni a versenyen való részvételhez.

Futam

 • Útvonal hossza: 6 km+
 • Az akadályok száma: 30+
 • A futamok jellemzően 30 percenként indulnak, ám ez az időjárástól és a versenyzők számától függően változhat.
 • Minden versenyzőnek be kell tartania a szervezők és vonalbírók utasításait.
 • Az indulási szám és chip nem adható át más versenyzőnek. Ennek megszegése kizáráshoz vezet.

Szabályok és szankciók

 • A verseny minden résztvevője a teljes távot futja le. Tilos kihagyni akadályokat és elfutni mellettük, ennek megszegése büntetéshez vezet.
 • Minden kihagyott akadály büntetés formája 30 burpees.
 • Az akadályok megfelelő teljesítésére minden versenyzőnek egy kísérlete van, amennyiben a versenyző sikertelen az akadály leküzdésében, egy előre meghatározott helyen el kell végeznie a kirótt büntetést.
 • A büntetés elmulasztása vagy hiányos végrehajtása, a meghatározott útvonal lerövidítése vagy elhagyása kizáráshoz vezet.
 • A versenytársak segíthetnek egymásnak az akadályok leküzdésében, kivételt képez az ELIT kategóriát.
 • Az a résztvevő, aki nem teljesíti a teljes útvonalat, vagy nem a valós adataival végzi el a regisztrációt, avagy nem tölti ki a teljes regisztrációs űrlapot, vagy az a résztvevő, aki nem a megadott módon használja a rajtszámot és az időmérő chipet, kizárásra kerül.
 • Azt a résztvevő, aki elhagyja a pályát, vagy más sportolókkal szembeni sporttalan viselkedést mutat, kizárják.

Kategóriák

 • Minden versenyző köteles abban a futamban indulni, ahová regisztrálva van, a megadott idő ablakban. A rossz idő ablakban és kategóriában rajtoló versenyző elveszíti a nyeremény lehetőségét.
 • A versenyzők a következő kategóriákban regisztrálhatnak:

ELIT

 • Professzionális akadálypálya versenyző

CLASSIC

 • A Classic kategória korosztályokra van osztva: 15-25 év, 26-35 év, 36-45 év és 46 év felett. Minden korosztály leggyorsabb versenyzőit értékes díjakkal jutalmazzák partnereink.

UNIFORM

 • Az Uniform kategória kizárólag a fegyveres erők és a mentőszolgálatok tagjai számára van kialakítva (rendőrök, katonák, tűzoltók). A különböző testületek tagjai egy közös kategóriában mérik össze erőiket. A kategóriában való rajtolás feltétele az, hogy a versenyzőnek aktív szolgálatban kell lennie, amit érvényes igazolvány bemutatásával tudnak igazolni. Az első három helyezés értékes pénzdíjat nyert.

KIDS

 • Ennek a kategóriának a feltételein még dolgozunk. A jegyek ebben a kategóriában 2019.12.1-től kerülnek eladásra.

CSAPATVERVERSENY

 • A csapat minden tagjának teljesítenie kell a teljes útvonalat.
 • A csapatoknak legalább 5 tagúnak kell lennie, különben nem regisztrálják őket a versenyre.
 • A csapatok összetétele vegyes is lehet (férfiak és nők egyaránt).
 • A csapatok eredményét a 3 leggyorsabb csapattag idejének összege határozza meg.
 • A csapatok tagjai bármelyik futamban indulhatnak.

Eredmények és értékelés

 • A versenyzők sorrendjét a hivatalos idő alapján határozzák meg, azaz az indulástól számítva a célba érésig.
 • Az első három helyezettre ezek a díjak várnak:

Elit (nők, férfiak) 1. hely 300 euró, 2. helyezett 200 euró 3. helyezett 100 euró.

Classic: Minden korosztály leggyorsabb versenyzőit értékes díjakkal jutalmazzák partnereink. Bővebb információt a www.therace.sk weboldalon és a közösségi oldalainkon teszünk közzé.

Uniform (férfiak, nők): 1. helyezett 200 euró, 2. helyezett 150 euró, 3. helyezett 100 euró

A verseny után

 • Minden versenyző frissítőt kap a megadott indulási szám alapján.
 • Ásványvíz azonnal elérhető lesz a célban.
 • Minden versenyző köteles visszaadni a chipet a célba érés után az arra kijelölt helyen.
 • A célba érés után lehetőség lesz a tisztálkodásra mobil zuhanyokban.
 • A versenyző sorrendje a hivatalos idő alapján lesz meghatározva

Nézők és kísérők

 • A néző nem segíthet és semmilyen más módon nem támogathatja a versenyzőt az akadályok leküzdésben. Szóbeli bátorítás és útbaigazítás megengedett.
 • Minden versenyző, aki elérte a célvonalat automatikusan nézővé válik.

Általános

 • A résztvevők a személyes tárgyaikat a parkoló autókban vagy az arra kijelölt helyeken tarthatják.
 • A szervező nem vállal felelősséget a versenyzők és nézők vagyontárgyainak az elvesztéséért, megrongálásáért, vagy az abban keletkezett kárért.
 • Orvosi felügyelet lesz biztosítva a pálya START/CÉL részénél.
 • Amennyiben úgy alakulnak a körülmények, a verseny vezetősége fenntartja a jogot, hogy módosítsa a verseny körülményeit és irányelveit saját belátása szerint, ezért felhívjuk a figyelmét minden aktív, passzív és potenciális résztvevőnek arra, hogy kövessék figyelemmel a THE RACE közösségi oldalait és a www.therace.sk weboldalát.
 • A verseny szervezője továbbá fenntartja a jogot a verseny útvonalának és a rendezvény programjának változtatására.
 • A verseny szervezője továbbá fenntartja a jogot arra is, hogy fényképeket, videókat, hangfelvételeket készítsen a versenyről és a versenyzőkről is, amelyek a szervezők tulajdonát képezik majd. Az eseményen készített felvételeket és fényképeket a szervezők szabadon felhasználhatják promóciós és reklám anyagokban.