Registrácia (Ticketportal)

Táto registrácia je platná pre účastníkov, ktorí už majú zakúpené lístky cez Ticketportal.