THE RACE ZÁDIELSKÁ 10tka 16.09.2023 | ZÁDIELSKÁ DOLINA