• hu

Pravidlá pre dobrovoľníkov

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

 • Registráciou na dobrovoľníka cez registračný formulár súhlasíš so znením tejto zmluvy.

Doprava

 • Dobrovoľníci sú zodpovední za dopravu do a z miesta ich dobrovoľníckej činnosti.

Informácie

 • Pred pretekmi sa dobrovoľník musí oboznámiť s pravidlami a organizáciou podujatia

Odmena

 • Dobrovoľnícka činnosť je vykonaná bez nároku na finančnú odmenu

Zabezpečené bude

 • Tričko s našim brandom
 • Obedový balíček a nápoj
 • Zázemie pre odloženie vecí a toalety

Vezmi si vhodné oblečenie

 • Pevnú obuv (nie otvorené topánky a sandále)
 • Vhodné oblečenie aj pre prípad dažďa
 • Pokrývku hlavy, aby ste nedostali úpal

Bezpečnosť pri práci

 • Odporúčame nosiť stále pri sebe preukaz poistenca.
 • Platí zákaz požívania akýchkoľvek alkoholických nápojov alebo omamných prostriedkov pred dobrovoľníckou aktivitou a počas nej.
 • Dávajte si pozor na osobné veci a o úschovu cenných vecí požiadajte koordinátora.

Iné

 • Na Linke záchrany 0850 111 313 Vám lekár dá radu, ako poskytnúť prvú pomoc do príchodu Rýchlej zdravotníckej pomoci.