Elite

kategória pre: elitných prekážkových bežcov

Dobehni a VYHRAJ!

1. miesto: 250 Eur

2. miesto: 100 Eur

3. miesto: 50 Eur

  • Pre viac informácií si prečítajte Propozície a pravidlá.
  • kategória rozdelená pre ženy a mužov zvlášť
  • trať 5+ km, cca. 20 prekážok, s penalizáciou pri nezdolaných prekážkach
  • finančná výhra platí iba v prípade, ak sa naplní min. 1 vlna s počtom 33 platiacich bežcov v kategórií Elite