• sk

Általános üzleti feltételek

Az általános üzleti feltételek a THE RACE Krasznahorka vára sportesemény minden résztvevőjére egyaránt vonatkoznak.

Általános információk és fogalmak:

Esemény: THE RACE Krasznahorka vára

Szervező: THE RACE polgári társulás, Jablonov nad Turňou 224, 049 43, IČO: 52232557, DIČ: 2121092083, regisztrációs szám VVS/1-900/90-55938

Résztvevő: Az a személy, aki regisztrált a versenyre, befizette a nevezési díjat és elfogadta a www.therace.sk weboldalon feltüntetett versenytervet és a versenyfutás szabályait.

Regisztráció

A regisztráció kizárólagosan a www.therace.sk weboldalon hozzáférhető regisztrációs rendszeren keresztül lehetséges.

A résztvevő a regisztráció során valóságos adatokat köteles megadni.

A résztvevő köteles leellenőrizni és szükség estén módosítani regisztrációs adatait a szervező által megadott időpontig.

A regisztrációt követően a résztvevő visszaigazoló e-mailt kap az általa megadott e-mail címre. A visszaigazolást köteles elektronikus, vagy nyomtatott formában megőrizni egészen a verseny napjáig.

A regisztrációról szóló visszaigazolást minden résztvevő köteles kinyomtatni, sajátkezű aláírással ellátni és a verseny napján leadni a prezentációs ponton.

A regisztráció átruházható más személyre, amennyiben megfelel a verseny feltételeinek és elfogadja a versenytervet és a versenyfutás szabályait.

A nevezési díj befizetése

A nevezési díj befizetése online bankkártyás fizetéssel, vagy banki átutalással történik.

A nevezési díjat a résztvevő befizetheti a helyszínen is, amennyiben még lesz szabad hely.

A nevezés más rendezvényen nem használható fel.

A regisztráció csak a nevezési díj befizetése után lép érvénybe.

A nevezési díj befizetésével a résztvevő elfogadja a rendezvény szabályait.

A regisztráció lemondása 

A nevezési díj nem kerül visszafizetésre.

Amennyiben a versenyző nem vesz részt a rendezvényen, nem jogosult a nevezési díj visszaigénylésére.

A szervező jogai és és kötelezettségei 

A szervezőnek jogában áll a helyszín befogadóképessége, vagy más okokból kifolyólagosan meghatározni a versenyzők maximális számát, továbbá bármikor lezárni a regisztráció lehetőségét, vagy módosítani a nevezési díjakat és azok befizetésének határidejét.

A szervezőnek jogában áll nem elfogadni a regisztrációt, vagy nem engedélyezni a versenyen való indulást amennyiben:

a résztvevő a nevezési űrlapban nem teljes, vagy nem valóságos adatokat tölt ki,

a résztvevő a rendezvény napján nem adja le a regisztrációjáról szóló visszaigazolást, vagy az aláírásával ellátott elfogadó nyilatkozatot.

Váratlan, kedvezőtlen körülmények, vagy alacsony számú résztvétel esetén a szervezőnek jogában áll lemondani a rendezvényt.

Az egészségi állapot és a felelőségvállalási nyilatkozat 

A regisztrációs lap aláírásával kijelentem, hogy az általam megadott információk valósak és elfogadom a feltételeket.

Tudomásul vettem a verseny jellegét és az azzal járó fizikai és pszichikai megterhelési fokát. Kijelentem, hogy ami az egészségi állapotomat illeti, nincs tudomásom semmilyen olyan tényezőről, amely akadályt képezne a rendezvényen való részvételemben.

A versenyen való részvétellel kapcsolatos minden kockázatot magamra vállalok, teljes felelősséget vállalok minden esetleges sérülésemért, vagy balesetért és tudomásul veszem, hogy nem áll jogomban feljelentést tenni, vagy kárpótlást igényelni a szervezőkkel vagy másokkal szemben.

Tudomásul vettem és elfogadom, hogy a szervező, sem mások nem felelősek az esetleges károsodásokat a résztvevők egészségét, vagy tulajdonát illetően.

Tudomásul vettem, hogy köteles vagyok felügyelni saját biztonságomra és a verseny alatt úgy eljárni, hogy semmilyen módon ne veszélyeztessem a többi résztvevő biztonságát.

Tudomásul veszem, hogy a versenyfutás szabályainak  megszegése a rendezvényről való kizárásommal jár, a nevezési díj visszaigénylésének lehetősége nélkül.

Tudomásul veszem, hogy a versenyen való részvételemmel kapcsolatos egészségügyi állapotfelmérésért én vállalom a felelőséget.

A versenyen való részvételhez szükséges az egyéni egészségügyi biztosítás.

18 év alatt köteles vagyok a regisztrációval együtt leadni a versenyen való részvételről szóló szülői beleegyező nyilatkozatot.