• hu

Aktuality

Milí bežci a diváci športového podujatia The Race Hrad Krásna Hôrka,

prípravy jedinečného prekážkového behu The RACE Hrad Krásna Hôrka plynulo pokračujú. Aktuálnu epidemiologickú situáciu neustále sledujeme a k dnešnému dňu sa nevyskytli okolnosti, ktoré by bránili konaniu nášho športového podujatia v presunutom termíne, t.j. 22. 08. 2020. Vzhľadom na situáciu, ktorá nastala a s cieľom dodržať aktuálne epidemiologické a hygienické opatrenia a odporúčania sme pristúpili k niekoľkým organizačným zmenám a úpravám, o ktorých by sme vás touto cestou chceli informovať.

Primárnym cieľom organizácie The Race je pripraviť pre vás kvalitné a bezpečné podujatie, spĺňajúce všetky potrebné náležitosti. Okrem sprísnených hygienických opatrení a s tým spojených zvýšených organizačných nárokov, sme prijali opatrenie v zmysle realizácie limitu počtu počtu bežcov štartujúcich v jednej vlne, a to na max. 33 osôb.

Všetkých účastníkov podujatia žiadame, aby na podujatí The Race dodržiavali nasledovné pokyny:

– pri vstupe do areálu podujatia použiť dezinfekčné prostriedky umiestnené na vyznačených miestach,

– pred vstupom do štartovacej zóny použiť pripravenú dezinfekciu rúk,

– v štartovacej zóne používať pred a počas odštartovania vlny ochranu horných dýchacích ciest (rúško, nákrčník, šatka a pod.),

– použiť pripravenú dezinfekciu rúk pred použitím zdrojov pitnej vody,

– pri používaní zdroja pitnej vody sa riadiť podľa vyznačených usmernení a piktogramov,

– použiť pripravenú dezinfekciu rúk umiestnenú pri toaletách.

Všetkých pretekárov zároveň prosíme, aby si pre štartom prečítali, oboznámili sa a podpísali priloženú dohodu. Štart bez podpísanej dohody nebude možný.

Dohodu si stiahnite na tomto linku.

 

Aktuálna situácia kladie na organizačný tím The Race vysoké nároky. Veríme, že aj s vašou pomocou a rešpektovaním vyššie uvedených pokynov, to spolu zvládneme. Veď viete, spolu sme najsilnejší!

Ďakujeme vám všetkým za porozumenie, pochopenie a podporu. Tešíme sa na Vás!