• sk

Adatvédelmi szabályzat

A rendezvény szervezője  a 122/2013 adatvédelmi törvény alapján dolgozza fel a regisztrálók adatait.

Az adatok feldolgozásáért a THE RACE polgári társulás felelős.

A THE RACE polgári társulás Kardos Tibort jelölte ki mint adatvédelemért felelős személyt. Amennyiben bármilyen kérdése lenne az adatai kezelésével, vagy az adatvédelemről szóló dokumentummal kacsolatosan, írjon az info@therace.sk email címre, vagy a polgári társulás címére.

Az adatok  gyűjtése és kezelése  

A szervező a regisztráció, az eredmények kiértékelése és azok közzététele céljával a résztvevők alábbi adatait gyűjti be: a résztvevő neve, neme, e-mail címe és telefonszáma, biztosítója és születési ideje, értesítendő személy elérhetősége rendkívüli helyzet esetén.

A szervező az eshopon megrendeltek kézbesítésének céljával a résztvevők alábbi adatait gyűjti be: név, számlázási cím, kézbesítési cím, email cím és telefonszám.

A szervező marketing információk és üzleti ajánlatok küldése céljával a résztvevők alábbi adatait gyűjti be: a részvevő neve, neme, email címe, telefonszáma és születési ideje.

A szervező fényképeket és videókat készít a versenyről, amelyeket a közösségi oldalain tesz közzé.

Marketing és reklám cookies. A cookies lehetővé teszi a weboldalunkra látogatók előző érdeklődésük és prefeneciájuk alapján történő tartalmak megjelenését. A cookies adatokat csak a látogatók előzetes beleegyezése alapján tároljuk. A cookies adatok tárolására a Google Awards és Facebook Pixel rendszereket használjuk.

Személyes adatok továbbítása

A szervező kizárólag csak az alábbi esetekben adja ki a résztvevők adatait harmadik felek számára:

  • Eshop- ról való rendelés esetén a szervező megadja a rendelő nevét, címét és telefonszámát a szállítmányozó cég részére.
  • Az időmérő bebiztosítása céljából a szervező megadja a versenyző adatait az ezzel megbízott és szerződött szervezetnek.
  • A weboldalainkkal való interakciókról szóló adatokkal a Google.com és a websupport.sk szervezetnek szolgálunk.
  • Az email címekkel a mailchip.com szolgáltatásnak szolgálunk.

Prenos údaov do tretích krajín -treba celé vyškrtnúť

Hogyan őrizzük az adatokat

Az érvényes jogszabály szerint minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést végrehajtunk a személyes adatok megőrzése érdekében.

Az elektronikus adatok a szervező szerverének védett adatbázisában vannak tárolva. A személyes adatokat tartalmazó adatbázist védjük annak károsodása, megsemmisítése, elvesztése és az azokkal való visszaélés ellen.

Az adatok tárolásának időtartama

A regisztrációval és a versennyel kapcsolatos adatokat a verseny lezajlása után 1 hónapig tároljuk.

Személyes adatok törlése, az elfeledtetéshez való jog

Minden személynek jogában áll kérni személyes adatai törlését amennyiben:

  • az adatok már nem szükségesek arra célra, amelyikre meg lettek adva,
  • az érintett személy visszavonja az előzőleges személyes adataival összefüggő hozzájárulását,
  • vagy az adatok kezelése nem a jogszabának megfelelő módon történt.

A személyes adatok továbbítása, az adathordozhatósághoz való jog

Bizonyos esetekben a résztvevő igényelheti személyes adatainak visszaszolgáltatását, vagy azok továbbítását egy másik vállalat részére, amennyiben ez műszakilag megoldható.

A személyes adatok felhasználásához való hozzájárulás

A rendezvény résztvevője, vagy a vásárló hozzájárul a szervező információstechnológiai rendszerén belül történő személyes adatainak megadásához és kezeléséhez az előre meghatározott cél érdekében.

A résztvevő egyetért személyes adatainak megadásával és kezelésével a szervező Newsletter rendszerén belül.

A résztvevő hozzájárul ahoz, hogy az eseményen készült fotókat, vidókat, vagy hangfelvételeket a szervező bármilyen fromában, esetleg harmadik fél által, szabadon felhasználhatja, megőrizheti és közzéteheti. Közzétevés esetén a résztvevő nem jogosult pénzbeli, anyagi vagy más térítésre. A hozzájárulás határozatlan időre szól.

A résztvevő a THE RACE polgári tásrulás Newsletter információs rendszerébe megadott adataival hozzájárul az információs e-mailek küldésével, amelyekben elsősorban az eseménnyel kapcsolatos fontos részletekről, további eseményekről és időpontokról kap értesítést.

Az információs redszerből való kijelelntkezés igénylése esetén küldje el kérvényét az info@therace.sk e-mail címre. A kérvényben tüntesse fel teljes nevét és az információs rendszerbe megadott email címét.